Losowanie proste bez zwracania

Losowanie proste bez zwracania (Simplerandom sampling without replacement)

Elementy losuje się do próby z całej (tj. niepodzielonej na części) zbiorowości statystycznej, czyli jednostkami losowania są poszczególne elementy zbiorowości i każdy element ma jednakowe, dodatnie prawdopodobieństwo dostania się do próby.

Ten schemat może być realizowany jako losowanie że zwracaniem albo bez zwracania do populacji elementu już wylosowanego.

Schemat losowania ze zwracaniem polega na wylosowaniu elementu* dokonaniu jego pomiarów i zwrocie do populacji generalnej. Przy takim sposobie losowania jeden element może wielokrotnie znaleźć się w próbie. Większe znaczenie, szczególnie dla psychologów, będzie miał schemat losowania prostego bez zwracania. Element wylosowany z próby nie wraca już do populacji generalnej. Jak zatem spełniony jest postulat jednakowego prawdopodobieństwa wylosowywania elementu? Otóż prawdopodobieństwo jest jednakowe dla wszystkich elementów na danym etapie losowania. Losując pierwszy element, dla każdego elementu mamy prawdopodobieństwo wylosowania px. Ponieważ po wylosowaniu pierwszego elementu liczebność populacji generalnej, z której losujemy drugi element, zmniejszyła się o jednostkę, to podczas losowania drugiego elementu każdy z nich może być wylosowany z jednakowym prawdopodobieństwem p2. Oczywiście pf s?Ł p2, dokładniej: pj < p2. Taki sposób losowania gwarantuje, że ten sam element nie trafi dwa (albo więcej) razy do próby. Czyli próba prosta n-elementowa będzie składała się z n różnych elementów (ludzi).