Blog

Zobacz o czym piszemy.

    Loading posts...
  • Losowanie proste bez zwracania

    Losowanie proste bez zwracania (Simplerandom sampling without replacement) Elementy losuje się do próby z całej (tj. niepodzielonej na części) zbiorowości statystycznej, czyli jednostkami losowania są poszczególne elementy zbiorowości i każdy element ma…