Meto 3

WYKORZYSTANIE IRT (ITEM RESPONSE THEORY) DO ADAPTACYJNYCH TESTÓW KOMPUTEROWYCH (CAT)