pani na basenie

Wykorzystanie IRT (item response theory) do adaptacyjnych testów komputerowych (CAT) - detaliczna diagnostyka jakości kwestionariusza i redukcja czasu badania