Wyniki pilota aspekty

Ocena osobowości produktu pod kątem zaadaptowanej na potrzeby badania skali fundamentalnych aspektów wspólnotowości i sprawczości