Analizy statystyczne Bydgoszcz

Analizy statystyczne Bydgoszcz

Analizy statystyczne Bydgoszcz

Analizy statystyczne Bydgoszcz – Historia zlecania opracowania analiz statystycznych, skomplikowanych obliczeń i weryfikacji hipotez jest długa jak historia ołówka z gumką lub koła. Na początku był chaos a następnie po nim pojawiła się  statystyka. Od zawsze naukowcy z różnych dziedzin nauki zlecali wykonanie opracowania statystycznego specjalistom o dobrej reputacji. Takim dostawcą usług i pomocy statystycznej jest Metodolog.pl. Wykonujemy skrupulatnie opracowania statystyczne osobom nie mającym pojęcia o statystyce i metodach weryfikacji hipotez. Swą ofertę kierujemy do osób nie mających kompetencji, czasu lub pomysłów na obliczenia. Realizacje wykonujemy w Łodzi on line, ale jeśli jest to niezbędne to staramy się spotakć z naszym klientem.

Zajmujemy się statystyką w naukach społecznych (psychologia (w tym psychometria), socjologia, pedagogika i ekonomia (w tym ekonometria)) i naukach o życiu i zdrowiu (medycyna, biostatystyka, pielęgniarstwo, weterynaria).

Analizy statystyczne Bydgoszcz. W opracowaniach statystycznych wykonujemy głównie czynności związane z :

  • weryfikacją hipotez
  • doborem testów statystycznych
  • weryfikacją statystyczną (testy Chi Kwadrat, Alfa Cronbacha)
  • opracowaniem analiz statystycznych (ANOVA, ANCOVA)
  • konstrukcją modeli regresji (liniowa, logistyczna)
  • segmentacją (analiza skupień)
  • analizami w marketingu (analiza koszykowa, analiza conjoint)
  • statystyką medyczną (analiza przeżycia)

Analizy statystyczne Bydgoszcz Metodolog.pl

Metody statystyczne, techniki analizy jak i usługi statystyczne są powiązane ze stałymi, cyklicznymi projektami naukowymi, problemami natury zarządzania i weryfikacji prawidłowości w naukach przyrodniczych oraz technicznych. W nauce z usług statystycznych korzystają osoby mające problem z weryfikacją hipotez w pracach magisterskich, projektach licencjackich a także w przypadku rozpraw doktorskich. Dobra pomoc statystyczna to obsługa wyników badań, która tyczy się wszystkich etapów procesu naukowego (od analizy teorii i metodologii badania po specyficzne przewidywania i hipotezy oraz analiza badań własnych). Warto dłużej się zastanowić nad wyborem dostawy i zlecić usługę wykonania analizy statystycznej profesjonalnej firmie lub ekspertowi od analizy danych.

Firma Metodolog dostarcza tego typu rozwiązania. Jeśli jesteś ciekaw naszych kompetencji oraz możliwości skontaktuj się z nami poprzez stronę. Poza przetwarzaniem danych posiadamy zasoby do przeprowadzania badań ilościowych w naukach o zachowaniu. Metodolog.pl jest usługodawcą rzetelnym i długo działającym na rynku.