Profesjonalne analizy statystyczne do publikacji i prac naukowych
Profesjonalne analizy statystyczne do publikacji i prac naukowych

Profesjonalne analizy statystyczne do publikacji i prac naukowych. Profesjonalne analizy statystyczne do publikacji i prac naukowych, to jest to czego Ci brakuje w postępie naukowym? Jesteś badaczem i prowadzisz badania empiryczne o ilościowym charakterze? Chcesz wyciągnąć dokładne wnioski z danych? Chcesz znać prawdę naukową wynikają z Twojej metody badawczej i zebranych danych? Pewnie dobrze zdajesz […]

Read more
Jak stworzyć efektywną reklamę produktu – reklama wspólnotowa vs sprawcza
Jak stworzyć efektywną reklamę produktu - reklama wspólnotowa vs sprawcza

Jak stworzyć efektywną reklamę produktu? Lepiej stworzyć reklamę wspólnotową, czy sprawczą? Jak stworzyć efektywną reklamę? To pytanie często zadaje sobie zdecydowana większość marketerów i wszyscy dyrektorzy kreatywni w firmach marketingowych, a także domach mediowych. Odpowiedź na to pytanie dają postępowe badania naukowe w obszarze psychologii konsumenta. Mają one ogromne znaczenie w kontekście opisywania ich zachowań, […]

Read more
Meta-analiza danych uzyskanych w toku badań wykorzystujących modelowanie równań strukturalnych PLS
Meta-analiza danych uzyskanych w toku badań wykorzystujących modelowanie równań strukturalnych PLS

Meta-analiza danych uzyskanych w toku badań wykorzystujących modelowanie równań strukturalnych PLS Dlaczego w reklamach występuje efekt zbieżności z „Ja” na wymiarze wspólnotowości, a nie na wymiarze sprawczości?  Streszczenie  Meta-analiza danych uzyskanych w toku badań wykorzystujących modelowanie równań strukturalnych PLS – Artykuł przedstawia serię badań eksperymentalnych testujących efekt zbieżności obrazu produktu z obrazem osobowości wyrażonej na […]

Read more
Porównywanie modeli równań strukturalnych PLS – Multi Group Analysis
Porównywanie modeli równań strukturalnych PLS - Multi Group Analysis

Porównywanie modeli równań strukturalnych PLS – Multi Group Analysis – Na przykładzie efektu zbieżności z „Ja”, postawami i efektywnością reklamy napoju energetycznego. Streszczenie Nakłady finansowe na marketing firm sprzedających napoje energetyczne (np. Redbull, Tiger, Black) z roku na rok rosną. Kluczowe dla producentów i specjalistów od marketingu jest określenie silnych determinant sprzedaży swoich produktów. Celem […]

Read more
Analiza moderowanej mediacji w badaniach psychologicznych
Analiza moderowanej mediacji w badaniach psychologicznych

Analiza moderowanej mediacji w badaniach psychologicznych na przykładzie badania zróżnicowanego znaczenia woli i poznania u osób z niską i wysoką kontrolą własnego działania. Analiza moderowanej mediacji w badaniach psychologicznych – Wprowadzenie. Widząc w jaki sposób ludzie dążą do realizacji swoich zamierzeń możemy dostrzec dwa jaskrawo różniące się style ich urzeczywistniania. Jedni osiągają je za sprawą […]

Read more
Full Latent Growth Analysis
Full Latent Growth Analysis

Full Latent Growth Analysis Czasem włączenie do modelu strukturalnego SEM-PLS zmiennych moderujących i korespondujących z nimi wskaźników prowadzi do problemów; np. zwiększenia poziomów współliniowości oraz wyłonienia się przypadków Paradoksów Sympsona (Kock, 2011; Kock & Gaskins, 2016). Wykorzystanie analizy Full Latent Growth Analysis przez analityków całkowicie omija te problemy. Metoda ta pozwala oszacować efekty zmiennej latentnej […]

Read more
Meta-analiza wyników badań dotyczących efektu zbieżności z Ja wspólnotowym i sprawczym z parametrami efektywności marketingowej

Meta-analiza wyników badań dotyczących efektu zbieżności z Ja i parametrów efektywności marketingowej. Wpis zawiera. 1.Wyniki pilotażu oceny osobowości produktów w warunkach sprawczych i wspólnotowych pod względem 4 aspektów wspólnotowości i sprawczości. 2.Tego co wyżej, ale pod względem tylko wspólnotowości i sprawczości. 3.Wyniki modelowania równań strukturalnych SEM-PLS 1 modelu w 6 grupach badawczych, które posłużyły jako […]

Read more
Wykorzystanie IRT (item response theory) do adaptacyjnych testów komputerowych (CAT)
Wykorzystanie IRT (item response theory) do adaptacyjnych testów komputerowych (CAT) - detaliczna diagnostyka jakości kwestionariusza i redukcja czasu badania

Wykorzystanie IRT (item response theory) do adaptacyjnych testów komputerowych (CAT) – detaliczna diagnostyka jakości kwestionariusza i redukcja czasu badania Plan artykułu: Czym jest IRT? Wstęp – definicja Wyjaśnienie na przykładzie – objaśnienie różnic między klasycznym podejściem a podejściem IRT. Jakie są zalety wdrażania IRT Dokładna analiza struktury testu – jakie dodatkowe informacje o teście zyskujemy […]

Read more
Psychologiczna efektywność reklamy marchwi JANZOF
Psychologiczna efektywność reklam marchwi JANZOF

Aspekty sprawczości i wspólnotowości w postrzeganiu i efektywności marketingowej reklam o charakterze sprawczym i wspólnotowym. Raport sporządził mgr Konrad Hryniewicz.       Przeprowadzono 2 badania pilotażowe. W celu wyboru odpowiedniego produktu do badania właściwego, którego neutralna nautra pozwala na nadanie mu cech wspólnotowych i sprawczych przeprowadzono badanie pilotażowe nr 1. Po którym do dalszych […]

Read more
Psychofizjologiczne podstawy antysemityzmu jako specyficznej formy rosizmu
Antysemityzm jako forma rasizmu.

Antysemityzm jako forma rasizmu. Konrad Hryniewicz – Psychofizjologiczne podstawy antysemityzmu jako specyficznej formy rosizmu. Mamy wszelkie powodu ku temu, aby w obecnej sytuacji rozwojowej historii kultury i techniki ludzkiej uważać agresję wobec żydów za duże niebezpieczeństwo dla stabilności pokoju na świecie. Nie poprawimy szansy na stawienie czoła tej groźbie przez traktowanie antysemityzmu jako zjawiska metafizycznego […]

Read more