Alfa Cronbacha (analiza rzetelności)

Alfa Cronbacha (analiza rzetelności) – Jest to statystyka rzetelności oparta na wewnętrznej spójności odpowiedzi. Wyliczana jest ze średniej korelacji między pozycjami. Dane mogą być mierzone na skali dychotomicznej, porządkowej lub ilościowej.  Współczynnik Alfa przyjmuje wartości od 0 do 1. Jeden oznacza doskonałą skalę pomiarową. Współczynnik ten bardzo często używany jest w psychometrii w kontekście klasycznej teorii testów (KTT)

Więcej informacji na:

Współczynnik rzetelności Alfa Cronbacha
Alfa Cronbacha – psychometria

Klasyczna Teoria Testów KTT Psychometria

Analiza statystyczna do pracy doktorskiej

Rzetelność skali

Psychometria
Analiza statystyczna. Analiza czynnikowa – sposoby wykorzystania.

Biostatystyka – analiza statystyczna w medycynie