Diagnostyka miarą odległości Mahanalobisa

Diagnostyka miarą odległości Mahanalobisa – Statystyka pokazująca wpływ każdej obserwacji na dopasowanie modelu do danych.