Blog

Zobacz o czym piszemy.

    Loading posts...
  • Regresja liniowa

    Regresja liniowa – jest różdżką ! Regresja liniowa służy przewidywaniu jakiejś zmiennej ilościowej za pomocą jakiejś ilości zmiennych potencjalnie mogących ją wyjaśnić. Np. na podstawie cech charakteru, terminowości spłat zobowiązań oraz danych…