Regresja liniowa

Regresja liniowa – jest różdżką ! Regresja liniowa służy przewidywaniu jakiejś zmiennej ilościowej za pomocą jakiejś ilości zmiennych potencjalnie mogących ją wyjaśnić. Np. na podstawie cech charakteru, terminowości spłat zobowiązań oraz danych demograficznych (wiek, płeć, miejsce zamieszkania) można oszacować przyznawany limit kredytu.  Regresja daje wyniki zbliżone do prawdziwych kiedy zmienne w modelu mają rozkład normalny oraz zależność ma charakter liniowy. Zmienność wyników zmiennej wyjaśnianej powinna być podobna dla wszystkich wartości zmiennych wyjaśniających. Ponad to zmienne wyjaśniające nie mogą być powiązane (współliniowość w regresji) ze sobą ( co się rzadko zdarza, ale wymagane jest aby te związki nie były zbyt silne). Procedura regresji liniowej jest dostępna w większości pakietów statystycznych (analiza SPSS, analiza SAS, analiza Statistica, analiza GNU R, analiza Orange ).