KNIME

KNIME – Również oprogramowanie typu OPEN SOURCE. Jest to potężne narzędzie do wykonywania analiz i obliczeń statystycznych jak i również uczenia maszyn. KNIME jest oprogramowaniem opartym o przyjazny i intuicyjny panel, dzięki któremu można wykonywać pracę drag & drop. Knime jest narzędziem stosowanym najczęściej w data mining, big data,  biostatyce oraz psychometrii przez data scientist i analityków danych statystycznych.