Rotacja metodą VARIMAX

Rotacja metodą VARIMAX – metoda ta pozwala wyodrębnić ładunki czynnikowe przez obrót ortogonalny (niezależne czynniki) upraszczając w ten sposób strukturę danych.