Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe – Ryzykiem kredytowym jest prawdopodobieństwo z jakim kredytobiorca nie może wywiązać się ze zobowiązania wobec instytucji bankowej. Ryzyko kredytowe jest ściśle powiązane ze statystycznym podejściem do decydowania o tym na który wniosek kredytowy się zgodzić. Modele statystyczne przewidują poziom ryzyka udzielenia złego kredytu. Model statystyczny przekształca się na kartę SCORINGOWĄ dzięki, której można dokładnie ocenić ryzyko udzielenia pożyczki za pomocą zsumowania punktów wyliczonych dla każdej cechy. Banki by ograniczyć ryzyko kredytowe stosują karty SCORINGOWE, które wykorzystują do oceny punktowej każdego klienta ubiegającego się o otwarcie linii kredytowej.  Ryzyka  w bankowości, z resztą jak wszędzie, nie można wyeliminować całkowicie. Zawsze pojawią się czynniki losowe, które załamią przewidywanie karty SCORINGOWEJ. Niemniej jednak zbudowanie karty SCORINGOWEJ oraz jej kontrolowanie poprzez alarmowanie o zmianach mogą bardzo zminimalizować ryzyko udzielenia złego kredytu. W ryzyku kredytowym ocena na podstawie wyniku podanego przez kartę SCORINGOWĄ jest najlepszym predyktorem spłaty zobowiązań w kontekście kredytów konsumenckich. Choć istnieją jeszcze eksperckie oraz wskaźnikowej systemy oceny ryzyka kredytowego i cieszą się duża popularnością to nie wchodzą one w skład karty SCORINGOWEJ, ale też ograniczają ryzyko kredytowe.