Sieć neuronowa (budowa sztucznego neuronu)

Sieć neuronowa (budowa sztucznego neuronu)– wejścia – reprezentują sygnały zewnętrzne, które

wpływają do neuronu (wymuszenia)

• wagi – determinują względną własność poszczególnych wejść

• pobudzenie (łączne) – wypadkowa wartość skalarna odzwierciedlająca aktywność neuronu. Jest to  zależne od funkcji (np. sigmoidalna ), która określa sposób obliczania pobudzenia na podstawie wejść oraz wag

• wyjście – wartość sygnału wyjściowego neuronu

• funkcja aktywacji – determinuje stan wyjścia na podstawie pobudzenia; określa charakterystykę neuronu

Sieć nauronowa to cenna procedura w podejściu BIG DATA i DATA MINING.