Skala likerta

Skala likerta jest powszechnie używana kiedy zbierane są odpowiedzi z kwestionariuszy lub ankiet, które opierają się na opinii np. postawy wobec danej marki. Skala likerta mierzy zgodność lub jej brak używając symetrycznej skali odpowiedzi. Zawiesza ona zawsze daną liczbę kategorii odpowiedzi, gdzie środkowa wartość odzwierciedla neutralną odpowiedź. Typowa skala likerta wygląda tak;

1 – Całkowicie się nie zgadzam

2 – Nie zgadzam się

3 – Ani się nie zgadzam, ani się zgadzam

4 – Zgadzam się

5. Całkowicie się zgadzam

Mierzenie odpowiedzi na skali likerta mogą być traktowane jako dane mierzone na skali porządkowej lub ilościowej (zależy od szkoły).