Średnia

Średnia – Jedna z miar tendencji centralnej. Jest to suma podzielona przez liczbę przypadków.