Test Chi Kwadrat dobroci dopasowania

Test Chi Kwadrat dobroci dopasowania – Procedura ta pozwala na wyliczenie statystyki Chi Kwadrat i weryfikacje przewidywania o dopasowaniu wartości z próby do oczekiwanych częstości dla każdej kategorii zmiennej. Użytkownik może przyjąć, że wszystkie kategorie są równe lub ustawić swoją proporcję. Test Chi Kwadrat jest najczęściej stosowanym narzędziem weryfikacyjnym i testującym hipotezy. Ponad to testowanie hipotez Chi Kwadratem jest najdłuższą tradycją w kontekście weryfikacji częstości występowania zjawisk. Mankamentem Chi Kwadrat jest to, że przy dużych liczebnościach często jest istotny.