Test t Studenta dla prób zależnych

Test t Studenta dla prób zależnych – Test t studenta weryfikuje hipotezę o równości średnich w dwóch pomiarach. np. może weryfikować hipotezę o tym, że pomiar zdrowia po farmakologii jest wyższy niż przed farmakologią. Założenia jakie muszą spełnić dane to, że obserwacje powinny być testowane tak samo ( trafność wewnętrzna), a wyniki różnic pomiędzy pomiarami powinny mieć rozkład normalny. Kiedy istotność testu t studenta dla prób zależnych przekracza wynik istotnośći mniejszy niż 0,05 to istnieją przesłanki za odrzuceniem hipotezy zerowej i przyjęcia hipotezy alternatywnej mówiącej o różnicy pomiędzy pomiarami. Procedura ta jest dostępna w większości pakietów statystycznych (analiza SPSS, analiza SAS, analiza Statistica, analiza GNU R, analiza orange ).