Współczynnik Cochrana i Mantela Heanszela

Współczynnik Cochrana i Mantela Heanszela – jest to statystyka sprawdzająca zależność pomiędzy zmiennymi nominalnymi w przypadku kontrolowania innej zmiennej