Konsultacje Metodologiczne w Metodolog.pl

Konsultacje Metodologiczne w Metodolog.pl

Konsultacje metodologiczne z ekspertem

Poniższy wpis dostarcza zainteresowanym klientom informacji na temat zakresu i sposobu organizacji konsultacji metodologicznych  z mgr Konradem Hryniewiczm (specjalista ds. metodologii i statystycznej analizy danych) w firmie Metodolog.pl. Zacznę, że ze względu na dużą liczbę teorii, metodologii badawczych, a także analiz statystycznych dostępnych w świecie badawczym, staje się trochę trudnym wybrać odpowiednie zaopatrzenie dla swoich badań (coraz trudniej sie zorientować w tym co jest dobre, a co przestało być wykorzystywane). Dlatego jako człowiek zamujacy się na codzień analizami i badaniami mogę Cię pokierować w wyborze odpowiednich metod, kierunków działań, a także czynności do wykonia by osiągnąć konkretne cele. Moje doradzwo metodologiczne i statystyczne dostarczyło korzyści już w symie niezliczonej przeze mnie liczbie doktorantów, pracowników nauki, a także ludzi biznesu.

mgr Konrad Hryniewicz Metodolog.pl

Forma konsultacji metodologicznych jakie oferuję

Formy i poziom konsultacjimetodologicznych, a także dostarczane wsparcie w zakresie projektów badawczych może zależeć od natury i zakresu proponowanego problemu do rozwiązania, potrzeb związanych z grantem, specyficznymi okolicznościami, a także czasem i typem statystycznej lub metodologicznej eksperytyzy. Konsultacja metodologiczna może być jednorazowa, ale może być również trwającym w czasie procesem rozwojowym (np. w oklicznościach serii badań). Takie wsparcie może dotyczyć oceny briefu badania, draftu artykułu naukowego, propozcyji metodologii badawczej, detali metodologicznych związanych z celami badawczymi. W intensywnych projektach badawczych zachęcam do włączenia mnie w aplikację o grant (lub inne finansowanie) jako specjalistę od kształtu metodologii i analiz statystycznych, czyli członka zespołu badawczego. Gwarantuje, że będzie fajnie!

Jak przygotować się do konsultacji metodologicznych?

Konsultacje Metodologiczne w Metodolog.pl

Postaram się być bardzo elastyczny w granicach możliwości, by dopasować się do mojego klienta. Nimeniej, dla lepszej obłsugi zachęcam odezwać się do mnie z pewnym wyprzedzeniem. Z jakim? Nie wiem, to zależy od gabarytów projektu. Fajnie, gdyby przed rozmową zostało przygotowanych kilka rzeczy, które będą stanowiły przedmiot rozmowy. Mówię tu o następujących elementach pracy badacza:

  • Tytuł projektu, abstrakt lub draft pracy
  • Kluczowe informacje na temat rozwiązywanego problemu bdawczego
  • Aktualny stan prac nad projektem
  • Informację zwrotną od recenzentów (jeśli praca jest do powtórnej oceny)
  • Specyficzne pytania i troski dotyczące projektu, a które mają stanowić cel dyskusji i badań.

Zapraszam do kontaktu 🙂

mgr Konrad Hryniewicz

+48 798 30 95 31

p.s. zachęcam do umilenia sobie czasu moimi eksperymentalnymi raklamami 🙂