czerwony alarm pogotowie statystyczne

Metaanaliza – Statystyczne podsumowanie wyników wielu badań.

meto

 

Finałem metaanalizy jest powiązanie danych z tych badań, złączenie ich i charaktersytyka ogólnej tendencji lub kierunku wyników tych badań.

Metaanaliza polega na zbiorze informacji o wynikach przeprowadzonych badań mających ze  sobą zbieżną narrację. Często weryfikuje się w ten sposób wiedzę na temat badań klinicznych (w których mała liczność obserwacji zmusza do ostrożniejszego wyciągania wniosków z danych).

Metaanaliza jako metodologia ma w sobie pewną logikę. Oto kroki tej logiki.

– postawiene pytania/problemu badawczego

– wykrycie odpowiednich badań na określony temat

– krytyczna selekcja odpowiednich badań

– ewaluacja i podsumowanie wyników Metaanalizy.

Przed metanalizą należy oszacować poziom i źródła heterogeniczności (braku jednorodności wyników) wyników badań ujętych w metaanalizie.

Do badania jednorodności stosuje się wiele procedur; takich jak metody ocen wzrokowych ( wykres leśny, wykres Galbraitha) lub metod ocen formalnych takich jak test Hartleya, Corhana, Indexu I2).

Najczęściej pojawiającymi się źródłami hetoregoniczności wariancji badań w metaanalizie są:

odmienne metodologie badań

– zróżnicowane próby badawcze

– różnorodne okresy trwania badania

– zróżnicowane wskaźniki i sposoby estymacji wyników

W celu usunięcia tych czynników stosuje się analizę wrażliwości, metaregresję lub analizuje się wyniki w różnorodnych populacjach badań.

Do meta-analiz wykorzystujemy oprogramowanie Comprehensive Meta Analysis CMA, Jasp, Jamovi oraz R.