analizy statystyczne w nauce, analizy do prac magisterskich

Pracownia analiz statystycznych Metodolog.pl

Witamy na stronie pracowni analiz statystycznych i metodologii badań. Metodolog.pl


Jesteśmy firmą realizującą zlecenia z całej Polski w kontekście analiz statystycznych, metod obliczeniowych, badań statystycznych oraz usług naukowych. W naszej pracowni analiz statystycznych wykonujemy różne zaawansowane (mniej zaawansowane też) projekty z różnych dziedzin nauki.


Pomagamy naukowcom i firmom w kontekście tym czym są analizy statystyczne. Przetwarzamy dane i informacje wyrażone w postaci liczb i symboli. Najczęściej realizowane przez naszą pracownię analizy, usługi statystyczne i konsultacje metodologiczne polegają na:


  • doradztwie firmom i instytucjom w kwestii doboru narzędzi, selekcji obserwacji i do badań oraz wyboru najlepszych metod estymacji zebranych wyników
  • projektowaniu narzędzi badawczych, skal pomiaru i badań pilotażowych
  • przeprowadzaniu ilościowych badań on line
  • weryfikacji hipotez, problemów badawczych i budowie modeli wyjaśniających
  • tworzeniu raportów z badań
  • doradztwie statystycznym
  • konsultacjach naukowych
  • tworzeniu linii badań
  • recenzji metodologii i obliczeń statystycznych

Zapraszamy do kontaktu

mgr Konrad Hryniewicz