Teoria instynktu – sformułowana przez Konrada Lorenza (1965 – 1996).

Teoria instynktu

Wywodzi się z nurtu biologicznego. Uznaje agresję jako wrodzoy element człowieczeństwa, naturalną formę wyładowania energii, mało podatną na wpływy zewnętrzne i proces uczenia się. Teoria ta współcześnie nie jest uznawana za prawdziwą.

Agresja jest spontaniczna, tzn. może wystepować bez jakichkolwiek powodów zewnętrznych. Podstawą ku temu jest hydrauliczna koncepcja agresji twierdząca, iż energia agresywna jest spontanicznie produkowana oraz zbierana wewnątrz organizmu (jak woda stale napływającej pod ciśnieniem do zbiornika). Ciągły przepływ tej energii powoduje co jakiś czas konieczność  rozładowywania przez agresywne zachowanie, co zachodzi pod wpływem wystąpienia – wyzwalaczy agresji. Rozładowanie  jest wtedy nagradzające (daje ulgę) dlatego też  jest poszukiwane. Im dłużej powstrzymuje się energię  agresji przed rozładowywaniem (i ciągle napływa do „zbiornika”), tym słabsze wyzwalacze wystarczają do jej wyrzutu. Ogromne nagromadzenie energii doprowadza do jej rozładowania przy nieobecnoścci wyzwalaczy typowych, a nawet jakichkolwiek (spontaniczna eksplozja agresywna). Jednakże nawet zwykłe wyzwalacze agresji nie są wystarczające do jej pojawienia się, jeśli ilość nagromadzonej energii jest bardzo niska. To z kolei dzieje się  tylko dzięki uprzednimu rozładowaniu energii przez reakcję agresywną, bądź jemu podobną.
Agresja jest nieuchronna w zachowaniach zwierząt i ludzi, a jedyny sposób, w jaki człowiek może sobie z nią poradzić, to rozładowywanie agresywnego instynktu przez wielokrtone, a mało szkodliwe akty agresji i zachowania podobne.

Nie dało się także naukowo udowodnić, że agresja ma wrodzony charakter i wszyscy do niej dążą.
U zaawansowanych ewolucyjnie zwierząt typowe dla danego gatunku zachowanie agresywne mogą w ogołe się nie wydarzać. Np. koty czasami zabijają szczury a czasami nie – w zależności od wychowania (Kuo, 1938)
Ludzie są skłonni do zachowań agresywnych, jednak w różnym stopniu nasilenia i różnie je zaspokajają.
Osoby świadome swojego działania, posiadające, wykształcone  w toku rozwoju poczucie odpowiedzialności, mogą same znajdować akceptowane społecznie sposoby zaspokajania agresji np. rywalizacja w sporcie.