Analizy statystyczne / analiza badań / metody statystyczne

Analizy statystyczne / analiza badań / metody statystyczne

Analizy statystyczne, usługi i kompleksowa pomoc naukowa w Metodolog.pl

Przeprowadzamy wszystkie elementy procesu przetwarzania informacji  w formie analiz danych dla firm oraz  wykonujemy analizy statystyczne i usługi dla naukowców piszących:

 • Prace statystyczno analityczne (badania statystyczne)
 • Pomoc statystyczna w pracach akademickich (prace magisterskie i doktorskie)
 • Projekty i granty badawcze (złożone projekty badawcze)
 • Artykuły naukowe do czasopism i jouranli (z każdej dziedziny nauki)
 • Projekty komercyjne (usprawnienia i optymalizacje procesów w firmach dotyczących zarządzania, produkcji i sprzedaży)
 • Rozwiązania statystyczne dla problemów biznesowych (redukcja kosztów i zwiększanie zysków osiąganych przez firmy)
 • Opracowania statystyczne, coroczne raporty i zestawiania w formie tego czym są obliczenia statystyczne na biurku szefa o 9 rano w piątek

Analizy statystyczne

Dzięki naszej pomocy i tym jakie doradztwo oraz usługi statystyczne możemy Ci zaoferować, osiągniesz wysoki poziom naukowości Twojego projektu

Wszelkie działania przeprowadzamy z głową -> Zobacz jaka jest nasza filozofia współpracy z klientem (klik)

Konsultacje statystyczne i doradztwo

 • Staramy się znaleźć wiedzę i informacje o zasadnym podejściu do zastanego problemu badawczego.
 • Omówiamy projekt analizy statystycznej. Ma to na celu przyjęcie odpowiedniej metodologii analitycznej.
 • Przekładamy problem naukowy/biznesowy na rozwiązanie wytłumaczone językiem jakim jest analiza statystyczna ze wszystkimi możliwymi lub potencjalnymi scenariuszami kroków i postępowań weryfikacyjnych.
 • Niemniej niektóre procedury analityczne czy usługi statystyczne są wysoce wystandaryzowanymi działaniami (szczególnie w nauce).
 • Dlatego współpraca, zależnie od szacowanych gabarytów projektu może różnić się programem realizacji. Nasza praktyka nauczyła nas, że w 80% projektów z zakresu statystycznej analizy danych w nauce i biznesie ma charakter rutynowy.
 • W przypadku dużych projektów analitycznych warto jest wypróbować się nawzajem i dokonać próby sił zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Szczególnie preferowaną opcją jest wykonanie projektu alfa/pokazowego lub małych analiz statystycznych usprawniając lub pomagając podjąć niezbędne decyzje, które nie mają kosztownych konsekwencji.
 • Niemniej jednak pozostałe 20% niestandardowych zleceń wzmacnia nas w przekonaniu, że czujność i skrupulatność przy wymianie informacji na temat badanego problemu, ściśle wiąże się z sukcesem projektu wykonywania takich działań jak analiza statystyczna i opracowania statystyczne.

Analizy statystyczne – czym jest sukces ich realizacji?

Sukces projektu polegającego na przedsięwzięciu jakim jest analiza statystyczna w nauce lub analityce biznesowej jest w Metodolog.pl mierzony pod względem trzech aspektów:

 • zadowolenia klienta
 • realizacji celów klienta
 • wykonania prac w zakładanym budżecie
 • zakończenia projektu w ustalonym czasie

Będąc ekspertem w swojej dziedzinie nie koniecznie musisz być jednocześnie specjalistą w statystyce. Dlatego oferujujemy Ci profesjonalizm, czym jest nasza wiedza statystyczna i znajomość metodologii badań. Wszystkim studentom, badaczom, naukowcom i eksperymentatorom oraz innym osobom zainteresowanym analizami statystycznymi proponujemy wszechstronne usługi statystyczne w analizie danych do wszelkich prac naukowych i cenzusowych (m.in. prac naukowych, licencjackich, magisterskich, doktorskich, grantów, raportów i innych).

Wszelkie analizy statystyczne wykonywane są za pomocą dowolnego oprogramowania statystycznego.

Prowadzimy usługi statystyczne drogą elektroniczną dla klientów z całego kraju.

Modelowa sytuacja działania z nami w projektach statystycznych wygląda następująco:

Poniżej przedstawiamy tok pracy z klientami i ich projektami. Nie zawsze realizujemy taki program działań, ale najczęściej tak on wygląda. Zmienia się on najczęściej w zależności o wymiarów i gabarytów zleceń.

 • poznajemy się
 • zarysowujemy stan pożądany w którym Ty, Twoja hipoteza, problem badawczy lub Twój biznes ma się znaleźć.
 • myślimy nad elementarnymi krokami które przybliżą Ciebie lub biznes choć trochę do pożądanej perspektywy
 • poznajemy potencjał, charakter i cel Twojego biznesu lub problemu badawczego oraz szacujemy cenę i czas realizacji
 • tworzymy umowę
 • wystawiamy rachunek
 • zabieramy się do pracy.
 • jeśli napotkamy jakieś problemy bądź jeżeli będziemy potrzebować więcej informacji o czymś, to skontaktujemy się z Tobą
 • w momencie napotkania ciekawych, podejrzanych lub niejednoznacznych wyników kontaktujemy się i dyskutujemy co dalej (nie podejmujemy ważnych decyzji (mogących zmienić kierunek wydobycia wiedzy z danych) bez świadomości klienta)
 • na każdym z zaplanowanych etapów wysyłamy wyniki, sugestie, rekomendacje.
 • kończymy pracę w postaci sprawozdania w formie raportu z procesu.

Zakres usług:

W Metodolog realizujemy pomoc statystyczną przy wielu skomplikowanych projektów z zakresu statystyki oraz metodologii badań. Jesteśmy na bieżąco w tym co się dzieje na świecie w kontekście tego czym się zajmujemy na co dzień przy pracy z klientami. Stosujemy tradycyjne podejście do problemów, ale jesteśmy w stanie dostarczyć niestandardowe i nowe rozwiązania. Poniżej przedstawiamy zagadnienia którymi zajmujemy się w codziennej praktyce zawodowej. Poza tym zawsze realizujemy to na co umówimy się z klientem.

 • Tworzenie i praca na różnych bazach/zbiorach danych (różne formaty), kodowanie i przygotowanie danych do analizy, ocena jakości danych
 • Statystyka opisowa
 • Analiza zależności zmiennych
 • Wizualizacje danych (w tym badanie współzależności przy pomocy statystycznych technik graficznych)
 • Testowanie hipotez statystycznych
 • Tworzenie i analiza rzetelności oraz jednowymiarowości skal
 • Analizy wielowymiarowe
 • Predykcja i badanie zależności – regresja liniowa i logistyczna, analiza dyskryminacyjna
 • Redukcja danych – analiza czynnikowa i PCA (w tym też konfirmacyjna analiza czynnikowa)
 • Klasyfikacja i grupowanie – techniki drzew decyzyjnych, analizy skupień, wyznaczanie odległości między obiektami
 • Niepełne techniki taksonomiczne – analiza korespondencji i skalowanie wielowymiarowe
 • Analiza statystyczna  badań własnych
 • Modelowanie równań strukturalnych – SEM (w tym modelowanie równań strukturalnych metodą PLS)

Wszystkie usługi statystyczne obejmują:

Zazwyczaj staramy się dostarczać pełen pakiet końcowy dla klientów. Niemniej zdarza się, że klienci niektórych rzeczy nie chcą lub nie potrzebują. W takich wypadkach stosujemy spersonalizowane realizacje. Niemniej uśredniając to najczęściej naszym klientom dostarczamy poniższych zbiór usług i dóbr.

 • raport z wynikami oraz ich interpretacją
 • plik z danymi (różne formaty)
 • dodatkowe elementy na życzenie (prezentacje itp.)
 • analizy dla nauk społecznych, psychologii, nauk ekonomicznych, medycznych, technicznych i wielu innych… (możemy przetwarzać wszystkie informacje, które są wyrażone w liczbach i symbolach)
 • długoterminowy serwis obliczeń i doradztwa

Metodolog.pl jest dostawcą analiz statystycznych i rozwiązań naukowych, a zarazem rzetelną i długo działającą firmą na rynku.

Praktyka i doświadczenie dużo nas nauczyło. Wiele pytań badawczych i przewidywań jest zależna od tego jaki kształt ma przyjąć szacowany wynik. Dlatego wiele hipotez i problemów badawczych może być weryfikowana wieloma typami metod statystycznych. Metodolog ma na swoim zapleczu badawczym testy i algorytmy odpowiadające na wymagania 99% problemów. Zapewniając w ten sposób nawet bardzo wysublimowane wyniki. Poniżej przedstawiamy spektrum wykonywanych testów statystycznych. W zależności od wymagań projektu jesteśmy dowolnie manipulować testami statystycznymi i procedurami obliczeniowymi by uzyskiwać pożądane rezultaty (widziane z perspektywy stawianych przewidywań lub celu analizy). Oczywiście służymy pomocą statystyczną / naukową i dobrymi radami w kwestii doboru testów statystycznych i metod służących do estymacji pożądanych wyników. Niekiedy ze względu na skomplikowany charakter wykonywanych przez nas usług przeszukujemy literaturę dotyczącą obliczeń i metod statystyki współczesnej (oraz tej najświeższej) by jak najlepiej dopasować techniki obliczeniowe do problemów naukowych badacza zlecającego nam projekt.

Do wykorzystywanych przez nas metod statystycznych należą między innymi testy i modele realizujące skomplikowane zadania.

Są to między innymi metody weryfikacyjne:

 • analiza wariancji (analizy wykorzystywane najczęściej w estymacji wyników planów eksperymentalnych)
 • testy t studenta (procedury weryfikujące hipotezy o równości dwóch średnich)
 • analizy korelacji (analiza związków pomiędzy zmiennymi)
 • analizy regresji (liniowa, krzywoliniowa, logistyczna)
 • analiza równań strukturalnych (testowanie zaawansowanych modeli regresji i modelowanie układów teoretycznych)
 • konfirmacyjna analiza czynnikowa CFA (potwierdzanie układów czynnikowych cech latantnych i odzwierciedlenie pełnych układów pomiarowych)
 • modelowanie równan strukturalnych metodą PLS
 • analiza dyskryminacyjna (metoda pozwalająca uchwycić wpływ zmiennych ilościowych na zmienne jakościowe)
 • drzewa decyzjyne (rodzina procedur stosowana do ustalania w sposób statystyczny scenariuszy postępowania w różnych sytuacjach)
 • mapy percepcyjne lub mapy odległości wykonywane metodą ALSCAL lub PROXCAL (weryfikacja podobieństw między produktami)
 • analizy mediacji (weryfikacja osłabiającego wpływu trzeciej zmiennej w relacji dwóch zmiennych)
 • analizy supresji (weryfikacja wzmacniającego wpływu trzeciej zmiennej w relacji dwóch zmiennych)
 • statystyka Bayesowska (analizowanie krotności prawdopodobieństwa hipotezy zerowej lub alternatywnej)
 • analiza CONJOINT i wiele wiele innych…
 • analiza czynnikowa wyższego rzędu oraz odzwierciedlone układy pomiarowe cech latentnych
 • analizy moderowanej układów mediacyjnych dzięki SEM
 • na specjalne życzenie możemy wykonać wyszukane analizy statystyczne w MPLUS

I eksploracyjne analizy statystyczne:

 • analiza skupień (wykrywanie skupisk obserwacji lub zmiennych do siebie podobnych)
 • analiza czynnikowa PCA (redukcja danych i wykrywanie wymiarowości danych)
 • analiza koszykowa (analiza asocjacji w zbiorze danych)
 • analiza korespondencji (eksploracyjne okno na dane)
 • sieci neuronowe
 • text mining
 • sieci Cohonena
 • mix analiz wchodzących w skład metod wykorzystywanych przy weryfikacji hipotez i problemów badawczych

Nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich narzędzi, technik i procedur statystycznych bo jest ich zbyt wiele. Na co dzień  wykorzystujemy różnorodne techniki, wskaźniki oraz metodologie analityczne, by realizować dla Was w odpowiedni sposób przewidywania i modele wyjaśniające. Czasem wykorzystujemy łączone analizy, modelujemy dane oraz zjawiska (np. modelowaniem równań strukturalnych). O to wszystko możesz nas podpytać.

Mailowo bądź telefonicznie odpowiemy na Twoje wszystkie pytania związane z analizami statystycznymi i metodologią badań naukowych kilk

mgr Konrad Hryniewicz

mgr Konrad hryniewicz

***

Wyjaśnienie definicji dotyczących takich kwestii jak analiza statystyczna, usługi statystyczne i pomoc statystyczna:

Analiza statystyczna

 • procedura matematyczna podsumowująca dane ilościowe w sposób pozwalający na wyciąganie wniosków lub podejmowanie decyzji

Usługi statystyczne

 • czynności realizowane przez zleceniodawcę na rzecz zleceniobiorcy polegająca na rozwiązaniu problemu naukowego lub biznesowego za pomocą technik obliczeniowych przy zachowaniu najwyższej staranności i współczesnych standardów

Techniki statystyczne

 • procedury lub zbiory kroków pozwalających na utworzenie odpowiednich konstrukcji statystycznych pozwalających na realizowanie bardziej złożonych operacji lub wyciągania wniosków

Metody statystyczne eksploracji danych

 • są to techniki pozwalające na przeszukiwanie danych w celu odnalezienia istotnych związków lub selekcji danych do dalszej obróbki

Procedury weryfikacyjne

 •  są formalne analizy statystyczne pozwalające na wyciąganie wniosków na podstawie jednoznacznego odrzucenia lub pozostania przy hipotezie zerowej (przy szczególnych typach analiz np. Analizach Bayesowskich analiza taka ma nieco inny charakter, ale nadal pozostaje ona formalną procedurą weryfikacyjną)

Analiza statystyczna w biznesie

 •  polega na wykrywaniu tendencji i wzorców w zbiorach danych (najczęściej tego typu analizy  mają przynieść ekonomiczne korzyści związane z redukcją kosztów lub zwiększeniem zarobków firmy)

Analiza statystyczna danych w nauce

 •   jest to pomoc statystyczna i polega na matematycznej weryfikacji hipotez, przewidywań, problemów badawczych oraz określeniu siły badanych zależności lub wzajemnych wpływów zjawisk na siebie (w tego typu postępowaniach analitycznych dąży się do poznania prawdy naukowej).

Sukces projektu analitycznego jest to uwieńczenie współpracy między klientem a analitykiem polegającej na:

 • 1) realizacji wszystkich oczekiwań klienta w ustalonym terminie
 • 2) wykonaniu wszelkich prac i działań w umówionej na początku prac kwocie
 • 3) wykonanie wszelkich starań by projekt końcowy był bliski oczekiwaniom badawczym lub biznesowym klienta
 • 4) zadowoleniu klienta ze współpracy z usługodawcą statystycznym

Metodologia prac w specjalistycznej firmie zajmującej się przetwarzaniem danych ilościowych

 •  jest to modus operandi pracy z klientem z małymi wyjątkami i odchyleniami od standardowego toku pracy (najczęściej przy konsultacji tego ze zleceniodawcą)

Analizy statystyczne badań

 •  jest to statystyczne przetwarzanie zebranych informacji pod kątem odpowiedzi na pytania naukowe lub w kierunku realizacji jakiegoś celu np. utworzeniu modelu wyjaśniającego,  właściwości pomiarowych kwestionariusza badawczego lub utworzeniu scenariusza postępowania w różnych sytuacjach.

Opracowania statystyczne lub opracowanie statystyczne

 • polega to na opisaniu podjętych czynności obliczeniowych w kierunku uzyskania pożądanych efektów statystycznych użytecznych w wyciąganiu wniosków